Team WtbE
shape

Privacy & cookie beleid

Privacy- en cookieverklaring

Het onderstaand privacy beleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met WtbE BV, Rozenburglaan 1, 9727 DL, Groningen, KVK02089319.
Versie: 1.1, 31-10-2019

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website, de bezoekers op ons kantoor en van onze opdrachtgevers en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Gebruik van persoonsgegevens bezoekers website

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst (bijvoorbeeld via het contactformulier, of via een inschrijving of bij het solliciteren op een vacature), of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Welke persoonsgegevens verwerkt WtbE en waarom?

WtbE verwerkt persoonsgegevens voor diverse doelen. Zo verwerken wij persoonsgegevens bij het zoeken naar kandidaten, bij het inschrijven van een werkzoekende, bij banenbeurzen, bij het sluiten van arbeids- en opdracht overeenkomsten en het onderhouden van contacten met opdrachtgevers en kandidaten. Daarnaast is WtbE soms wettelijk verplicht bepaalde persoonsgegevens te verwerken.

Doeleinden van gebruik

Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat WtbE in bepaalde gevallen uw persoonsgegevens opslaat. WtbE gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • Het gebruik maken van de functionaliteiten op onze website;
 • De uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • Relatiebeheer met kandidaten, werknemers en opdrachtgevers;
 • Het versturen van vacatures en nieuwsbrieven via de e-mail en post;
 • Het benaderen van kandidaten voor openstaande vacatures en projecten.

Omschrijving van de persoonsgegevens

Voor bovengenoemde doeleinden zullen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

Banenbeurs studenten;

Doel van het verzamelen en bewaren van onderstaande gegevens is om de studenten te helpen met het vinden van een afstudeeropdracht in hun laatste studiejaar. Om ze 1 à 2 keer per jaar te benaderen middels een nieuwsbrief voor workshops en trainingen. En om ze telefonisch te benaderen voor een baan via WtbE.

 • Geslacht
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Studierichting
 • Studiejaar

Kandidaten die een workshop bijwonen;

Doel van het verzamelen en bewaren van onderstaande gegevens is om de kandidaat te helpen met het vinden van een nieuwe technische functie. Om ze 1 à 2 keer per jaar te benaderen middels een nieuwsbrief.

 • Geslacht
 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Studierichting
 • Studiejaar

Kandidaten die zich inschrijven voor een baan;

Doel van het verzamelen en bewaren van onderstaande gegevens is om de kandidaat te helpen met het vinden van een nieuwe technische functie. Om ze 1 à 2 keer per jaar te benaderen middels een nieuwsbrief en het versturen van vacatures via de e-mail.

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Foto
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Intakeverslag

Werknemers van WtbE;

Doel van het verzamelen en bewaren van onderstaande gegevens is voor de registratie van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de naleving van wet- en regelgeving, het opstellen van arbeidscontracten en loonheffingsformulieren, verloning, dossieropbouw.

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Foto
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Kopie diploma’s
 • Intakeverslag
 • Kopie paspoort
 • Burgerservicenummer
 • Bankrekeningnummer

ZZP’ers die projecten uitvoeren via WtbE;

Doel van het verzamelen en bewaren van onderstaande gegevens is voor de registratie van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de naleving van wet- en regelgeving, om voor de ZZP’er een overeenkomst op te stellen, te facturen of te laten factureren en contact te houden.

 • NAW-gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Foto
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Curriculum Vitae (CV)
 • Intakeverslag
 • Bankrekeningnummer (zakelijk)

Contactpersonen bij opdrachtgevers;

Doel van het verzamelen en bewaren van onderstaande gegevens is om de opdrachtgever te ondersteunen in het vinden van technische kandidaten voor openstaande vacatures en projecten, het benaderen voor workshops en seminars. Voor het versturen van nieuwsbrieven via de e-mail en acquisitie.

 • Naam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Functie

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacy- en cookieverklaring genoemde doeleinden te bereiken. In sommige gevallen is WtbE verplicht persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren, bijvoorbeeld vanwege wettelijke en fiscale verplichtingen. Na afloop van de bewaartermijn, of naar aanleiding van verwijder verzoeken van betrokkenen, verwijdert WtbE de persoonsgegevens uit haar systemen.

Voor de onderstaande situaties hanteert WtbE de volgende bewaartermijnen:

 • Persoonsgegevens van kandidaten die niet voor WtbE werkzaam zijn of zijn geweest maar wel blijk hebben gegeven van hun interesse in WtbE: 2 jaar na de datum van opname van de persoonsgegevens in de administratie van WtbE, tenzij anders aangegeven door kandidaat.
 • Recruitment: maximaal 1 maand nadat betrokkenen door WtbE zijn gevonden op internet, nemen we contact met ze op om de interesse in hun kenbaar te maken. Indien er geen contact is geweest of de betrokkene heeft geen interesse worden de gegevens verwijderd.

Andere termijnen voor ingeschreven kandidaten (met toestemming 2 jaar):

 • NAW gegevens, E-mail, telefoonnummer, CV, foto, aantekeningen

Aanvullende termijnen voor ex-werknemers (na uitdiensttreding):

 • Personeelsdossier, sollicitatiegegevens (2 jaar)
 • Loonbelastingverklaring, kopie identiteitsbewijs (5 jaar)
 • Salaris administratie, arbeidscontract (7 jaar)

Het delen van persoonsgegevens met opdrachtgevers

WtbE deelt persoonsgegevens van kandidaten en werknemers met opdrachtgevers, waar duidelijke afspraken mee zijn gemaakt. Bij het voorstellen van kandidaten en medewerkers aan (potentiële) opdrachtgevers, gebruikt WtbE een CV en profiel dat door medewerkers van WtbE op basis van sollicitatiegegevens van betrokkenen is opgesteld. Het CV bevat alleen de noodzakelijke gegevens die nodig zijn om te beoordelen of de kandidaat geschikt is voor een vacature. De werkzoekende kandidaat geeft altijd expliciet toestemming om zijn CV gegevens aan de opdrachtgever te presenteren. Het adres, postcode, huisnummer, telefoonnummer en e-mail adres op het CV zijn geanonimiseerd.

Het delen van gegevens binnen de organisatie WtbE

WtbE deelt persoonsgegevens binnen de organisatie alleen met medewerkers die geautoriseerd zijn om toegang te hebben tot deze gegevens. Alle medewerkers zijn onderworpen aan geheimhouding.

Het delen van gegevens met verwerkers

WtbE doet zaken met diverse leveranciers die persoonsgegevens verwerken. WtbE  sluit met alle verwerkers van persoonsgegevens een verwerkersovereenkomst af. WtbE beoordeelt vooraf de beveiligingsmaatregelen en de naleving van de privacyregelgeving. Wij controleren op de naleving van  gesloten verwerkers-overeenkomsten.

Vertrouwelijkheid & verstrekking aan derden

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. De persoonsgegevens die wij verzamelen, verstrekken wij niet aan derde partijen voor direct marketing doeleinden van deze partijen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij u hier voorafgaande toestemming voor heeft verstrekt, dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of wij dit op basis van de wet mogen of moeten doen.

Gegevensbeveiliging

WtbE maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij zorgen dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

Cookies

Op onze website maken wij, en derde partijen, gebruik van cookies. Dit om de diverse functionaliteiten op deze website mogelijk te maken en om de website te beschermen, het gebruik van de website te analyseren en op basis daarvan de website te verbeteren (analytische cookies), om het advertentieaanbod voor u te verbeteren en om inzicht te verkrijgen in het bezoekersgedrag op onze website, om het mogelijk te maken om onze website te delen via social media (social media cookies).

Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van WtbE BV of die van een derde partij.

Technische of functionele cookies

Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor de duur van uw bezoek. Wanneer u de browser sluit, worden deze cookies automatisch weer verwijderd. Wij gebruiken technische cookies om uw selectiecriteria te onthouden bij het vacature- en/of kandidatenoverzicht.

Analytische cookies

Daarnaast worden er op deze website cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website en de effectiviteit van onze campagnes. Wij gebruiken de volgende analytische cookies: Google Analytics, Vimeo.

Social media cookies

Om het mogelijk te maken voor u om onze informatie op deze website te delen via de diverse social media kanalen maken wij gebruik van de volgende cookies: AddThis, Twitter, Facebook.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd (bekijk uw browser hulp pagina voor exacte instructies). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruik maken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Links naar andere websites van derden

Onze internetpagina’s kunnen bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookie verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacy policy van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Uw wettelijke rechten

U mag WtbE vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u WtbE verzoeken deze gegevens te wijzigen, te verplaatsten, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen via het contactformulier of door telefonisch contact met ons op te nemen via 050-3052300 op maandag tot en met vrijdag tussen 8:30 en 17.00 uur.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze vacatures

Misschien ook wel iets voor jou

Bekijk alle vacatures
Vacature nummer #7453

Pre-sales Consultant IT

HBO

Technische Bedrijfskunde

Nederland

Hybride werken

Voor één van onze opdrachtgevers zijn wij landelijk op zoek naar een Pre-Sales Consultant IT. In deze functie ga je aan de slag binnen een internationale organisatie, deze onderneming is actief in 26...

Vacature nummer #7542

Inkoper Services

HBO

Technische Bedrijfskunde

Groningen

Ben jij klaar om de drijvende kracht te zijn achter de inkoop van vitale diensten en zo een verschil te maken in de energietransitie? Als Inkoper Services krijg je de kans om te...

Team WtbE

Nog geen match gevonden?

Schrijf je in voor de Job alert en ontvang vacatures die bij je passen.

Ontvang vacatures op maat