Team WtbE
shape

5 tips voor een veiliger werkklimaat

Blog

14 november 2022

Een werkgever is volgens de Arbowet verantwoordelijk voor de veiligheid op de werkvloer en de handhaving hiervan. Denk hierbij aan het regelen van ergonomisch verantwoorde kantoorartikelen, maar ook een prettige werksfeer valt hieronder. Het is belangrijk dat iedereen binnen een bedrijf zich gezien voelt en plezier heeft in zijn werk.

Sommige werknemers nemen het helaas niet zo nauw met de regels. Bijvoorbeeld omdat ze het nut van ergonomie niet inzien. Toch is een streng beleid rondom veiligheid belangrijk. Zo voldoet u aan de eisen van de Arbowet en voorkomt u als werkgever ongevallen (met zwaar letsel tot gevolg), incidenten en bovendien ook nog eens negatieve publiciteit.

Draagvlak creëren voor veranderingen in de werkwijze, met als doel om de veiligheid te vergroten, is soms een opgave. Het is uw uitdaging om veilig werken in uw bedrijf te integreren, zodat werknemers automatisch een werkwijze hanteren die voldoet aan de eisen van de Arbowet. Maar hoe motiveert u werknemers om veiligheid op de werkvloer hoog in het vaandel te hebben? We geven vijf tips!

Navigeer gemakkelijk tussen de 5 tips!

Veiligheid Werkvloer Helm Op Grond

1. Ga in gesprek met uw werknemers

Deze tip klinkt voor de hand liggend, maar is erg belangrijk en effectief: ga in gesprek met uw werknemers. Zijn er verbeteringen mogelijk om de werksfeer nog veiliger te maken? Dan kunnen uw werknemers dit waarschijnlijk het beste onder woorden brengen, want zij werken immers in de huidige omstandigheden. Vraag dus eens waar werknemers tegenaan lopen en of ze voor deze problemen zelf al een oplossing hebben bedacht. 

Ook is het belangrijk dat u uitlegt wat uw beweegredenen zijn. Mensen zijn geneigd om regels te negeren wanneer ze niet bewust zijn van het nut ervan. Leg daarom altijd uit waarom u bepaalde maatregelen treft. Als de werknemers uw motivatie snappen, zijn ze eerder geneigd om met de veranderingen mee te gaan. Zo krijgt u begrip van uw personeel en wordt de werkvloer een veiligere plek.

2. Vind de kern van problemen

Wanneer het blijkt dat er problemen zijn die spelen op de werkvloer, is het erg belangrijk om de oorzaak hiervan te achterhalen. Dit kan nog best een opgave zijn. Komt hetzelfde probleem steeds terug? Dan is er hoogstwaarschijnlijk een oorzaak waardoor dit probleem zich herhaaldelijk voordoet. Zoek precies uit wat de oorzaak is, want dit is de enige manier om het probleem aan te pakken. Concludeert u dat het gaat om een menselijke fout? Vraag u dan eens af wat ertoe geleid heeft dat deze fout is gemaakt. Het zou kunnen dat u hiervoor de opdracht hebt gegeven. Is dit het geval? Dan kunt u uw medewerkers niets aanrekenen. Ga in ieder geval altijd het gesprek aan om achter de motivatie van uw werknemers te komen. 

Om tot de oorzaak van een probleem te komen dient u vragen te stellen totdat er geen nieuwe antwoorden meer zijn. Een techniek die u hierbij kan helpen is de ‘five times why’. Bij deze gesprekstechniek stelt u vijf keer de vraag ‘waarom?’. Het vijfde antwoord zal in veel gevallen het antwoord zijn dat de hoofdoorzaak van het probleem bevat. Ga zonder te oordelen het gesprek aan met uw werknemers en houd altijd in uw achterhoofd dat uw werknemers het meeste zicht hebben op de problemen die er op de werkvloer spelen. Zij beschikken vaak ook over de kennis om eventuele problemen op te lossen.

Vind uw technische professionals.

3. Wees u bewust van uw voorbeeldrol

Wanneer u bepaalde regels hebt opgesteld, is het erg belangrijk dat u deze regels zelf ook naleeft. Als sleutelpersoon binnen een organisatie hebt u een voorbeeldrol. Als u zich niet aan de regels houdt, is de kans groot dat de werknemers de regels ook aan hun laars lappen.

Zijn er meerdere personen binnen uw organisatie met een leidinggevende functie? Dan is het belangrijk dat iedere leidinggevende zich aan de regels houdt en zo een goed voorbeeld geeft aan werknemers.

Communiceer dit goed naar elkaar binnen het team en maak duidelijk wat de rol van een leidinggevende is bij het naleven van veiligheidsprotocollen. Ondanks dat u een leidinggevende positie hebt, dient u zich aan de regels te houden. Een ongeluk zit namelijk in een klein hoekje.

Soms doet er zich een situatie voor, waarbij het lastig is om te voldoen aan de gestelde veiligheidsprotocollen. Denk hierbij aan een hittegolf die over het land trekt. Het is in deze omstandigheden soms lastig om op een plakkerige stoel toch de concentratie te bewaren. Juist op dit soort momenten is het belangrijk dat u uw personeel motiveert.

Regel bijvoorbeeld ijsjes of las een extra pauze in. Wanneer u in deze situaties meedenkt met uw werknemers, komt de veiligheid niet op het spel te staan.

4. Bekijk de organisatie vanuit een extern perspectief

Soms bent u zo lang betrokken geweest bij een organisatie dat u niet meer opmerkt wat misgaat. De omstandigheden zijn voor u vanzelfsprekend geworden en er is als het ware een blinde vlek ontstaan. Merkt u dat u niet meer kritisch naar uw bedrijf kunt kijken?

Dit is heel vanzelfsprekend als u langere tijd werkt binnen dezelfde organisatie. Toch is het dan verstandig om regelmatig een externe partij, zoals een adviesbureau, mee te laten kijken. Iemand die buiten de organisatie staat, merkt misstanden eerder op en kijkt kritischer naar een organisatie.

Hij geeft u waardevolle informatie, waardoor problemen worden opgemerkt en er nog meer groei binnen uw organisatie mogelijk wordt. 

Een andere tip is om niet op de financiën te letten wanneer u veiligheidsmaatregelen treft. Veiligheid is cruciaal en daarom dienen de maatregelen goed uitgevoerd te worden, ongeacht de kosten hiervoor.

Bezuinig dus nooit op veiligheidsmaatregelen, want als er wel een ongeluk plaatsvindt, is de prijs die u hiervoor betaalt vele malen hoger.

5. Begin bij het begin

Veiligheidsmaatregelen doorvoeren is best een opgave, die veel vragen met zich mee kan brengen. Want waar begint u en hoe brengt u de boodschap over naar uw medewerkers? Onze tip is om te beginnen bij het begin.

Voer eerst maatregelen door op de afdelingen die u het gemakkelijkst kunt bereiken. Denk hierbij aan een kleine afdeling die zich toegankelijk opstelt tegenover veranderingen. Wanneer de veiligheidsmaatregelen hier geïntegreerd zijn, kunt u ze doorvoeren op een andere afdeling.

Probeer ook niet te veel maatregelen in één keer door te voeren en houd het overzichtelijk. Kijk welke verandering de hoogste prioriteit heeft en start hiermee.

Heeft uw bedrijf meerdere afdelingen? Dan is er hoogstwaarschijnlijk op iedere afdeling wel een informele leider aanwezig. Deze persoon heeft wel aanzien binnen een afdeling, maar geen leidinggevende functie. Breng informele leiders goed op de hoogte als u veranderingen wilt doorvoeren. Zij kunnen draagvlak voor veranderingen creëren onder de medewerkers.

Wanneer de eerste veranderingen zijn doorgevoerd, wordt het steeds gemakkelijker om deze veranderingen ook in de rest van de organisatie toe te passen. Veranderingen worden niet zomaar doorgevoerd. Daar is tijd voor nodig.

Geef uw werknemers dan ook de tijd die ze nodig hebben om aan de nieuwe situatie te wennen. Naarmate de tijd vordert, worden veranderingen automatisme en kan het evalueren beginnen.

Op zoek naar personeel? Neem contact op!

Dit bericht delen via: Delen via: Kopieer link
Download Gespiegeld

Benieuwd naar onze vakgebieden

Bekijk ze hier en kijk wat wij voor jou kunnen doen!

Onze vakgebieden